Euriborin tilanne helmikuussa 2023

Euribor on puhuttanut kansalaisia jo pidemmän aikaa, ja huoli taloudesta koskettaa edelleen kaikkia: nousevatko korot vai pysyvätkö ne tämänhetkisellä tasolla? Varmasti sitä eivät voi tietää edes asiantuntijat, mutta todennäköisesti kovin korkojen nousu on takanapäin. Olemme nähneet hurjaa korkojen nousua Venäjän hyökkäyssodan alettua, mutta tällä hetkellä korkotasot näyttävät asettuneen, vaikka sota edelleen jatkuukin.

Tarkastellaan tässä artikkelissa euriborin tilannetta helmikuussa ja pohditaan myös hieman tulevaa.

Mikä euribor?

Euribor on lyhenne sanoista Euro Interbank Offered Rate, ja se on euroalueen ja Euroopan tärkein viitekorko. Sen mukaan pankit lainaavat toisilleen rahaa vakuudettomasti. Euribor-korko määritetään joka päivä ja se julkaistaan aina seuraavana pankkipäivänä. Suomalaisille euribor on tutuin asuntolainoista, joiden korko sidotaan useimmiten 12 kuukauden Euriboriin, eli se tarkistetaan kerran vuodessa.

Euribor jaetaan viiteen erilaiseen korkoon:

  • Yhden viikon, yhden kuukauden kolmen kuukauden, kuuden kuukauden ja 12 kuukauden euriboriin.
  • Kuuden kuukauden euriboria käytetään asuntolainojen vertailuarvona useissa maissa Euroopassa.
  • Kolmen kuukauden euriboria taas käytetään lyhyiden korkojen vertailuarvona, ja useat Euroopan maat määrittävät sen perusteella asuntolainojen ja muiden lainatuotteiden korkoja.

Euroopan keskuspankille se on tärkeä ohjauskorko, eli muutokset tässä korossa vaikuttavat suoraan euroalueen yksityishenkilöiden ja yritysten lainakorkoihin.

12 kuukauden euribor on käytetyin korko Suomessa asuntolainoissa. Sen mukaan pankit lainaavat toisilleen rahaa 12 kuukauden ajalle. Yhden viikon ja yhden kuukauden euriborit ovat pankkien käyttämiä korkoja, ja yksityishenkilöille ne tulevat harvemmin vastaan. Jälkimmäistä pankit käyttävät lainojen ja muiden tuotteiden hinnoitteluun, millä on kuitenkin vaikutusta niin kotitalouksille kuin yrityksillekin.

Euriborin avulla pystytään arvioimaan yleistä taloustilannetta helposti. Talouden ollessa vakaa euriborin korko on yleensä alhaisempi. Kun taloudessa menee huonommin, korkotasokin saattaa nousta. Euribor määrittää yleisemmän korkotason erilaisiin lainoihin, kuin myös sen, mikä on yritysten ja kuluttajien mahdollisuus saada luottoa eri aikoina.

Euribor kriisien mittarina – vuosi 2022

Mennyt vuosi oli kriisien vuoristorataa: koronapandemia, inflaatio, Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa sekä energiakriisi vaikuttivat kaikkien elämään. Kaikilla näillä on suora yhteys taloustilanteeseen, sillä kriiseistä seuraa helposti uusia kriisejä. Inflaatio on kovinta 30 vuoteen, ja meitä koettelee energiakriisi, joka on nostanut sähkön, ruoan ja polttoaineen hintoja. Korkojen nousu on ollut historiallisen kovaa.

Nämä kaikki ikävät asiat voivat säikäyttää, ja tekevät ihmiset tarkemmaksi rahankäytön suhteen. Jo pelkästään ruoan ja sähkön hinnan nousu ovat saaneet monet ihmiset tukalaan tilanteeseen puhumattakaan lainojen korkojen nousuista. Historiallisesti tarkastellen talous elpyy kuitenkin pikkuhiljaa. Politiikassa yritetään tehdä päätöksiä, jotka auttaisivat ihmisiä selviämään vaikeassa taloustilanteessa. Vaikka vuosi 2022 oli haastavaa monella tapaa, vuosi 2023 voi olla monella tapaa korjaava.

Vaikka sota Euroopassa jatkuukin, tämänhetkinen tilanne euriborin nousun suhteen vaikuttaa asettuneen. Tulevaisuus näyttää, onko huippu jo saavutettu. Oli suunta kuitenkin mikä tahansa, oma talous on hyvä yrittää tasapainottaa omien menojen ja taloustilanteen suhteen. Kun korot nousevat ja kaikki muukin kallistuu, kulutusta on pakko vähentää ja miettiä tarkkaan.

Euribor helmikuussa 2023

Suomessa erityisesti asuntovelalliset ovat olleet huolissaan korkojen noususta. Myös opintolainojen korot ovat nousseet, ja ennen niin sanotusta ”ilmaisesta lainasta” ei voida enää puhua. Asiantuntijat kuitenkin sanovat, että pahin korkonousu on nyt nähty, ja korot voivat jopa hieman laskea. On kuitenkin hyvä muistaa, että tulevaisuutta emme vielä voi täysin varmasti ennustaa.

Tällä hetkellä 12 kuukauden euribor on 3,401 % ja 3 kuukauden euribor 2,565 %. Tällä hetkellä yhden viikon euribor-korko on noin 1,894 %. 12 kuukauden euribor oli elokuussa 2022 eli noin puoli vuotta sitten 1,482 %. Korot ovat siis nousseet paljon ja nopeasti, mikä on ymmärrettävästi aiheuttanut huolta kuluttajissa.

Asiantuntijat ovat sanoneet, että 12 kuukauden euribor saattaa nousta jopa neljään prosenttiin tänä vuonna, mutta toisaalta he puhuvat myös hienoisesta laskusta. Helmikuussa 2023 korkotaso vaikuttaa asettuneen kolmen kuukauden kohdalla keskimäärin 2,4 prosenttiin ja 12 kuukauden euriborissa 3,3 prosenttiin, ja sillä tasolla se on ollut jo tämän vuoden tammikuun alusta alkaen.

Euribor tulevaisuudessa – ennakoi ja varaudu

Tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta, ja euriborin korkotasoihin vaikuttaa yleinen taloustilanne, johon taas vaikuttaa maailman tapahtumat ja erilaiset kriisit. Olemme nähneet kovaa korkojen nousua vuonna 2022, ja varovaisten arvioiden mukaan ne ovat nyt huipussaan, tai ainakin melkein. Koska tätä ei voi varmasti tietää, on omassa taloudenpidossa hyvä osata varautua tulevaan.

On tärkeää huolehtia, että tilillä olisi maksuvaraa yllättävien tilanteiden varalta muutaman kuukauden palkan verran. Kaikille tämä ei ole mahdollista, mutta nyrkkisääntö on, että menot eivät joka kuukausi ylittäisi tuloja, ja mahdolliset lainat olisivat sellaisia, että niistä suoriutuisi myös hienoisen korkojen nousun jälkeen.

Tulevaan varautuminen voi kuulostaa liioittelulta, mikäli on tottunut tasaiseen taloustilanteeseen ja on luottanut yhteiskunnan vakauteen. Edellinen vuosi 2022 kuitenkin osoitti, että elämä voi yllättää monella tavalla. Kriiseillä ja maailmanpoliittisella tilanteella on suora yhteys talouteen ja mennyt vuosi on heikentänyt suomalaistenkin ostovoimaa.

Tällä hetkellä helmikuussa 2023 korkojen nousu on jo asettunut ja voimmekin toivoa, että jyrkin ylämäki olisi jo takanapäin. Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta tulee pian kuluneeksi vuosi ja vaikka se toi mukanaan myös talouteen monia ikäviä ilmiöitä, voimme ajatella selvinneemme niistäkin. Euribor on suhteellisen korkealla ja tilanne on korkojen suhteen haastava, mutta varautumalla tulevaisuuteen pääsemme tästäkin ajanjaksosta yli.

Olemme tottuneet epävakaampaan tilanteeseen ja tulevaisuudessa osaamme varautua vielä paremmin mahdollisiin tuleviin kriiseihin tai muihin yllättäviin tilanteisiin yhteiskunnassa ja taloudessa. Nyt voimmekin siis vain ennakoida, varautua ja toivoa parempaa vuotta 2023.

Euribor.fi

Euribor.fi-sivustolta näet helposti Euribor-viitekoron kurssin sekä löydät yleistä tietoa Euribor-viitekorosta ja sen historiasta.