Pankit ja Euribor

Suomen Pankki ja Euribor-korko

Suomessa rahaviranomaisen roolissa ja kansallisena keskuspankkina toimii Suomen Pankki. Suomen Pankki on osa eurojärjestelmää ja jakaa saman päätavoitteen  eli hintavakauden eli maltillisen nousun kuluttajahintojen osalta. Eurojärjestelmä on vastuussa euroalueen maiden rahapolitiikasta, keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi euro-valuutan käyttöä. Suomen pankilla on useita sekä kotimaahan että eurojärjestelmään liittyviä keskeisiä tavoitteita ja tehtäviä. Näitä ovat rahoitusmarkkinoiden vakaus ja tilastot, pankkitoiminta sekä rahahuolto.

Tilastointi mainitaan yhdeksi Suomen Pankin tehtävistä ja heidän sivuiltaa löydätkin helposti euribor-korkojen tilastotietoa eri pituisille euribor-koroille sekä aina uusimman korkoprosentin päivitettynä päivittäin. Suomen pankki julkaisee myös arkipäivisin euribor-korot noin klo 13.50. Huomioitavaa on, että tiedot julkistetaan 24 tuntia viivästettyinä. Suomen Pankki julkaisee myös ajankohtaisia kirjoituksia euriborin kehityksestä ja siihen liittyvistä talouden ilmiöistä, esimerkiksi Suomen Pankin eurojatalous.fi -sivustolla.

Euribor 12 kk -korko tänään

Euribor 12 kk | 24.05.2024

3,729 %

Euroopan keskuspankki ja euribor

Euroopan keskuspankki  (EKP) on vuonna 1998 perustettu Saksan Frankfurtin toimiva Euroopan Unionin elin, jonka tehtävänä on hallinoida euroalueen yhteistä rahaa euroa, hoitaa Euroopan Unionin talous- ja rahapolitiikkaa sekä päätehtävänään ylläpitää hintavakautta alueellaan. Näin tuetaan talouskasvua ja työpaikkojen luomista. Tarkemmin määriteltynä Euroopan keskuspankin tehtäviä ovat myös seuraavat:

  • Ohjauskorkojen asetanta: Tällä tarkoitetaan korkotasoja, joilla EKP lainaa rahaa liikepankeille euroalueella. Tällä tavoin EKP pyrkii seuraamaan rahan määrän kehitystä ja pitämään inflaatiota kurissa.
  • Euroalueen valuuttavarantojen hoito: ostetaan ja myydään valuuttaa valuuttakurssien tasapainottamiseksi
  • Rahoitusmarkkinoiden ja rahoituslaitosten kansallisen valvonnan ja maksujärjestelmien sujuvan toiminnan tukeminen
  • Turvallisuuden ja vakauden varmistaminen Euroopan pankkijärjestelmän osalta
  • Hallinoi eurosetelien liikkeeseenlaskua antamalla lupia euroalueen maille
  • Hintakehityksen seuranta: seuranta ja arviot, millaisia riskejä siitä syntyy hintatason vakaudelle

Euroopan keskuspankki koordinoi ja tekee vahvasti yhteistyötä kansallisten keskuspankkien kanssa. Kun ajatellaan kaikkia EU-maiden kansallisia keskuspankkeja, ne muodostavat yhdessä EKP:n kanssa Euroopan keskuspankkijärjestelmän. Kun tarkastellaan yhteistyötä euroalueen kansallisten keskuspankkien välillä, puhutaan yhteisestä eurojärjestelmästä, jonka kaikki nuo pankit muodostavat.

Yksi Euroopan keskuspankin perustehtävistä on ohjauskoron asentanta. Ohjauskorolla tarkoitetaan keskuspankin määrittämää korkotasoa, jolla se lainaa rahaa alueella toimiville pankeille. Kyseessä on rahapolitiikan keskeinen työväline, joka määrittää hinnan rahalle. Keskuspankki nimittäin laskee rahaa liikkeelle lainoina rahoituslaitoksille. Nämä maksavat vähintään ohjauskoron verran noista lainatuista rahoista. Pankit siis maksavat keskuspankille korkoja saadakseen rahaa pankkien toisilleen myöntämiin lainoihin. Näiden lainojen kohdalla puhutaan markkinakoroista. Luonnollista on, että täten ohjauskorko vaikuttaa suoraan markkinakorkoihin. Yksiä tunnetuimmista markkinakoroista ovat eripituiset euribor-korot, jotka seurailevat Euroopan keskuspankin ohjauskorkoa. Täten ohjauskorko vaikuttaa lopulta myös yritysten ja kuluttajien ottamiin lainoihin, sillä ne yleensä sidotaan euriborin kaltaisiin markkinakorkoihin. Ohjauskorkojen tasoista päättää Euroopan keskuspankin johtokunta, joka tunnetaan myös EKP:n neuvostona. He kokoontuvat säännöllisesti ja tarkasteltaessa ohjauskoron tasoa tehdään päätös joko laske, pitää ennallaan tai nostaa korkoa. Muutos ohjauskorossa ilmoitetaan aina peruspisteinä. Mikäli ohjauskorkoa nostetaan 25 peruspistettä, nousee ohjauskorko 0,25 prosenttiyksikköä.

Euribor 3 kk -korko tänään

Euribor 3 kk | 24.05.2024

3,808 %

Nordea

Nordea ja Euribor

Erityisesti Euribor 12 kk korko kiinnostaa monia ja se on euroalueen pankkien yhteinen viitekorko. Tätä korkoa pankit veloittavat myös toisiltaan euromääräisistä yön yli -lainoista, ja sitä käytetään viitekorkona, jonka perusteella asetetaan korkoja esimerkiksi asuntolainoille ja yrityslainoille. Euribor 12 kk sidottu lainan korko tarkistetaan vuoden välein ja ensimmäinen koronmääräytymisjakso alkaa velan nostopäivästä. Lainan korko on tiedossa aina vuodeksi kerrallaan, joten se auttaa ennakoimaan kuluissa.

Nordea Prime – korko

Nordean Prime-korko on pääasiassa asuntolainojen ja muiden pitkäaikaisten lainojen viitekorko henkilöasiakkaille sekä pitkäaikaisten talletusten viitekorko. Nordean nykyinen prime-korko on 1,70 %. Nordea pankki päätti nostaa Prime- korkoaan lokakuusta 2022 alkaen 0,90 prosenttiyksikköä ja tämä päätös perustui tämän hetkisiin markkinakorkojen tasoon. Näistä koron muutoksista Nordea ilmoittaa vähintään 14 päivää ennen muutosajankohtaa sanomalehtien korkosivuilla.

Nordea Prime-korko seuraa lyhyitä ja pitkiä markkinakorkoja, joiden nykyiset tasot määräävät korkojen muutoksista.  Nordea Prime-koron arvoon vaikuttavat erilaiset korko-odotukset, inflaationäkymät sekä yleiset talousnäkymät.

Nordea KäyttöKorko

Nordean oma viitekorko on nimeltään Nordea KäyttöKorko, joka pysyy mahdollisimman vakaana. Tämän takia se on suosittu valinta henkilöasiakkaiden talletustilien viitekoroksi. Pienet korkovaihtelut markkinakoroissa eivät vaikuta KäyttöKoron arvoon, vaan korko tasosta päättää Nordea pankki. Tällä hetkellä Nordean KäyttöKorko on 1,25%. KäyttöKoron arvoon vaikuttavat kuitenkin kilpailutilanne ja sitä kautta myös markkinakorkojen yleinen kehitys.

Nordea Avista -viitekorko

Nordea Avista -viitekorko on Nordea Pankin vahvistama päivittäinen viitekorko. Korkoa käytetään viitekorkona rahamarkkinoilla ja muiden tuotteiden viitekorkona. Se noteerataan eurolle ja muille päävaluutoille. Päivittäin muuttuvaa viitekorkoa käytetään erikseen myös luotoille sekä talletuksille.

Nordea Avista -viitekorko perustuu euromääräiseen yön yli -indeksikeskiarvoon (EONIA), joka lasketaan painotettuna keskiarvona kaikista euromääräisten pankkien välisten yön yli -markkinatransaktioiden vakuudettomista transaktioista. EONIA:n julkaisee Euroopan keskuspankki (EKP).

Nordea kiinteä korko

Nordea tarjoaa myös kiinteitä korkoja lainoille. Se on erinomainen valinta lainanottajille, jotka haluavat lukita alhaisen koron tietylle ajan jaksolle. Nordea pankki tarjoaa eri pituisia kiinteäkorkoisia lainoja, kuten asuntolainoja, henkilökohtaisia lainoja sekä sijoituslainoja. Näiden lainojen kiinteät korot määräytyvät sen hetkisen raha- ja pääomamarkkinoiden korkotason pohjalta sekä laina-ajan mukaan. Myös kiinteiden korkojen ajan jaksosta voi sopia erikseen, joko lyhyemmän ajan jakson tai vaihtoehtoisesti koko laina-ajaksi.

Pääasiassa valittavat kiinteät korot ovat 3,5,10 tai jopa 15 vuodeksi. Näiden kiinteiden jaksojen jälkeen viitekorko muuttuu yleensä Nordea Prime viitekoroksi. Jos lainasi takaisinmaksu tapahtuu ennenaikaisesti, niin joudut maksamaan tästä menetetystä ajan jaksosta korvausta pankille, mikäli samantyyppisen uuden lainan korko on alempi. Kuitenkaan toisinpäin et ole oikeutettu saamaan pankilta hyvitystä, jos samantyyppisen uuden lainan korko olisi korkeampi kuin nykyisessä lainassasi. Näin ollen lainan takaisinmaksuaika on hyvä suunnitella tarkoin ennen lainan ottamista.

Etsitpä sitten lyhytaikaista tai pitkäaikaista lainaa, kiinteään korkoon sidottu lainakorkosi pysyy samana tietyn ajanjakson, yleensä yhdestä viiteen vuoteen. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse huolehtia siitä, että markkinamuutokset vaikuttavat lainan korkoosi. Kilpailukykyisten korkojen ja joustavien ehtojen ansiosta kiinteä korko on erinomainen vaihtoehto.

Osuuspankki

OP Euribor

Yleisimmin lainan viitekorkona käytetään Euribor-korkoa. Euribor-koron nimi kertoo ajanjakson, jonka ajan lainan korko pysyy muuttumattomana. Euribor korkoja on 3, 6 tai 12 kuukauden ajanjaksoisia. Jos valitset 6 kuukauden euriborin lainan koroksi, se tarkistetaan aina 6 kuukauden välein. Euribor korko määräytyy sen tarkistuspäivän mukaisen koron mukaan. OP pankki tarjoaa lainan vaihtoehdoksi euribor korkolle muitakin viitekorkoja

OP Prime – korko

OP pankki määrittelee itse OP Prime viitekorkoa, joka on osa OP Ryhmän otto- ja antolainauksen korkokantaa. Pankkien omista Prime-korkojen nostamisesta ja laskemisesta päättää pankkien johtokunta markkinatilanteiden mukaan. OP Prime-korkoa käytetään euriborin ohella sekä talletuskorkona että asuntolainojen viitekorkona. Markkinakorkojen nousu on aiheuttanut myös OP Prime-koron nousuun 0,25 prosentista 0,75 prosenttiin sitten edellisen muutoksen jälkeen huhtikuussa 2018.

OP kiinteä korko

OP kiinteä korko pysyy samana koko sovitun kiinteän korkojakson ajan. Se ei muutu kesken sovitun ajanjakson, vaikka markkinoiden yleinen korkotaso muuttuisikin. OP kiinteä korkojakson päätyttyä, nykyisen lainan korko sidotaan lainaneuvotteluissa sovittuun vaihtuvaan viitekorkoon. Mahdollisesti voit myös neuvotella jatkuvaan lainaasi uuden kiinteän koron jakson. Kiinteä korko voidaan määrittää esimerkiksi 3, 5 tai jopa 10 vuodeksi kerrallaan.

Kiinteän ja vaihtuvan koron ero

Kun otat lainaa, korko on yksi tärkeimmistä huomioon otettavista tekijöistä. Kaksi tärkeintä korkotyyppiä ovat kiinteä ja vaihtuva korko, ja kummallakin on omat etunsa ja haittansa.
Kiinteä korko tarkoittaa, että korko pysyy samana koko laina-aikana. Tämä voi olla hyödyllistä, koska se helpottaa budjetointia, koska kuukausimaksusi ovat aina samat. Se antaa sinulle myös jonkinlaisen suojan korkojen nousua vastaan, koska korko on jo lukittu. Kiinteät korot ovat kuitenkin yleensä korkeammat kuin vaihtuvat korot lainan alussa.

Vaihtuva korko tarkoittaa, että korkosi voi muuttua ajan myötä. Tästä voi olla etua, jos korot laskevat, koska kuukausimaksusi on silloin pienempi. Se voi kuitenkin olla myös riskialtista, sillä jos korot nousevat, kuukausittaiset maksusi voivat muuttua mahdottomiksi maksaa. Vaihtuvat korot ovat lainan alussa yleensä alhaisemmat kuin kiinteät korot.

Valitsemasi korkotyypin tulisi riippua henkilökohtaisista olosuhteistasi ja taloudellisista tavoitteistasi. Jos haluat vakaan tiedon siitä, minkä suuruisia kuukausimaksusi ovat, kiinteä korko saattaa olla sinulle paras vaihtoehto. Jos taas olet valmis ottamaan jonkin verran riskiä pienemmän maksun toivossa, vaihtuva korko voi säästää rahaa pitkällä aikavälillä.

Euribor.fi

Euribor.fi-sivustolta näet helposti Euribor-viitekoron kurssin sekä löydät yleistä tietoa Euribor-viitekorosta ja sen historiasta.