3 kuukauden euribor

Euriborit ovat euroalueen rahamarkkinoiden viitekorkoja. Euribor-korot tarkistetaan päivittäin, mutta lainojen viitekorkona se pysyy muuttumattomana ennalta määritetyn ajan. Yleisimpiä euribor-korkoja ovat 12 kuukauden euribor, 6 kuukauden euribor, 3 kuukauden euribor ja 1 kuukauden euribor. 

Yleisimmin noteerattu viitekorko on 3 kuukauden euribor. Kun velallinen käyttää lainansa viitekorkona kolmen kuukauden euriboria, lainan korko vaihtuu neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein. 

Kolme nopeaa faktaa 3 kuukauden euriborista: 

  • Suurin osa suomalaisten kulutusluotoista on sidottu 3 kuukauden euriboriin.
  • 3 kuukauden euribor on suosittu viitekorko myös asuntolainoissa.
  • Euroopan keskuspankki EKP käyttää 3 kuukauden euriboria pääasiallisena ohjauskorkonaan. Ohjauskorko tarkoittaa korkoa, jolla EKP lainaa rahaa liikepankeille. 

Velallisen kannattaa seurata euribor-korkojen liikehdintää säännöllisesti. Näin voit tietää, kuinka paljon maksat lainastasi korkoa seuraavan korontarkistuspäivän jälkeen. 

Mitä euribor tarkoittaa? 

Euribor eli Euro Interbank Offered Rate tarkoittaa sitä korkomäärää, jolla eurooppalaiset pankit lainaavat lyhytaikaista vakuudetonta lainaa toisilleen. Näistä lainoista saatuja varoja pankit voivat puolestaan lainata edelleen asiakkailleen. 

Myös kuluttajille euribor on tärkeä korko. Euribor-korot toimivat niin yrityksille kuin yksityishenkilöille suunnattujen lainatuotteiden, kuten kulutusluottojen ja yrityslainojen, viitekorkoina. 

Viitekoron lisäksi lainan korko muodostuu pankin asettamasta marginaalista: 

  • Viitekorko: Julkisesti noteerattu korko, joka määräytyy markkinoiden liikkeiden mukaisesti. Euriborien lisäksi yleisimpiä viitekorkoja ovat prime-korko ja kiinteä korko. 
  • Marginaalikorko: Pankki asettaa lainalle itse marginaalikoron ja siitä voi myös neuvotella pankin kanssa. Marginaalikorko on se osa lainan korosta, jolla pankki tekee voittoa ja kattaa lainaamiseen liittyvät riskit. 

Viitekorko ja marginaalikorko muodostavat yhdessä lainan nimelliskoron, jonka päälle tulevat vielä pankkikohtaiset lainanhoitokustannukset. Nämä yhdessä muodostavat lainan todellisen vuosikoron

Asuntovelallisen kannattaa aina pohtia tarkkaan, minkä viitekoron lainalleen valitsee. 

Kumpi kannattaa valita – 3 kuukauden euribor vai 12 kuukauden euribor? 

12 kuukauden euribor on Suomen yleisin euribor-korko. Esimerkiksi suurin osa suomalaisten asuntolainoista on sidottu 12 kuukauden euriboriin.

Ennakoitavuus on 12 kuukauden euriborin suurin etu. Kun lainakulut ja korkomenot ovat etukäteen tiedossa koko seuraavalle vuodelle, on oman talouden suunnittelu helpompaa. 

Pitkään jatkuneen nollakorkokauden jälkeen euribor-korot lähtivät vuonna 2022 voimakkaaseen nousuun inflaation vauhdittamana. Tämän seurauksena kolmen kuukauden euribor on kasvattanut suosiotaan 12 kuukauden euriborin kustannuksella. Esimerkiksi lokakuussa 2023 jopa joka kolmas suomalaisten asuntolainoista sidottiin kolmen kuukauden euriboriin. 

Kolmen kuukauden euribor on lyhyen aikavälin vaihtoehto lainan viitekoroksi. Tällöin lainan korko mukautuu markkinatilanteen mukaisesti neljästi vuodessa.

3 kuukauden euriborin hyödyt: 

  • Nopea reagointi markkinamuutoksiin: Kun lainan korkotaso tarkistetaan useammin kuin kerran vuodessa, seuraa lainan korko  tarkemmin yleiskorkotasoa. Erityisen hyödyllistä tämä on velallisen kannalta silloin, kun korkotason odotetaan kääntyvän laskuun lähitulevaisuudessa. 
  • Pienempi korkoriski lyhyellä aikavälillä:  3 kuukauden euriborissa korkoriski on lähtökohtaisesti matalampi, koska korkotaso tarkistetaan useamman kerran vuodessa. 

3 kuukauden euriborin haitat: 

  • Epävakaus hankaloittaa budjetointia: 3 kuukauden euriborin korkotaso voi vaihtua neljä kertaa vuodessa, mikä luonnollisesti voi hankaloittaa oman talouden hallintaa ja budjetointia. Velallisen tulee siis olla varautunut korkotason muutoksiin.
  • Korkokustannukset voivat nousta korkeammaksi: 3 kuukauden euriborin korkokustannukset voivat nousta korkeiksi, mikäli korot nousevat merkittävästi. 

Kolmen kuukauden euribor voi siten olla hyvä vaihtoehto, mikäli olet valmis ottamaan riskejä ja hyödyntämään markkinamuutoksia. 3 kuukauden euriborin tapaiset lyhyemmät viitekorot reagoivat markkinamuutoksiin nopeasti, jolloin velallisen pitää pysyä jatkuvasti tarkkaavaisena ja sopeuttaa myös omaa talouttaan muuttuvaan korkotasoon. 

Tilastojen mukaan lyhyet viitekorot tulevat keskimäärin edullisemmaksi koko laina-aikana. 

Kolmen kuukauden euribor on yleisin viitekorko kulutusluotoissa. 

Kolmen kuukauden euriborin kurssi  2010-2024 

2010-luku jäi historiaan matalien korkojen aikakautena – myös 3 kuukauden euriborin osalta. Erityisen matalalla korot olivat vuosina 2015-2022, joka tunnetaan niin sanottuna nollakorkojen aikakautena. Tuolloin euribor-korot painuivat miinukselle eli velallinen maksoi lainastaan ainoastaan pankin määrittelemää marginaalia. 

Kevättalvella 2022 euribor-korot lähtivät nopeaan nousuun. Maaliskuun 2022 ja lokakuun 2023 välisenä aikana kolmen kuukauden euribor nousi yli neljällä prosenttiyksiköllä -0.52 prosentista (1.3.2022) jopa 4.002 prosenttiin.

(3 kuukauden euribor, 1.1.2010-19.1.2024, lähde: euribor-rates.eu) 
3 kuukauden euribor lähti kevyeen laskuun loppuvuonna 2023. Vaikka lasku ei ole ollut yhtä nopeaa kuin 12 kuukauden euriborin kohdalla, odotetaan myös 3 kuukauden euriborin laskevan vuoden 2024 aikana noin 3 prosentin tuntumaan. Normaalioloissa eri euribor-korkojen odotetaan kehittyvän samansuuntaisesti. 

Usein kysytyt kysymykset kolmen kuukauden euriborista 

Mitä euribor-korot ovat? 

Euribor kuvaa korkotasoa, jolla eurooppalaiset pankit lainaavat rahaa toisilleen. Euribor-korko on tärkeä korko myös kuluttajan näkökulmasta. Euriborit ovat käytössä viitekoron ominaisuudessa esimerkiksi asuntolainojen ja kulutusluottojen korkotason määrittelyssä. Euribor-korko määritetään viidelle eri ajanjaksolle, aina 1 viikosta 12 kuukauteen. 

Mikä on 3 kuukauden euribor? 

3 kuukauden euribor on niin sanottu keskikorko, jolla eurooppalaiset pankit lainaavat rahaa toisilleen kolmen kuukauden maturiteetilla euromääräisenä. Kuluttajan näkökulmasta 3 kuukauden euribor tarkoittaa käytännössä sitä, että lainan korkotaso vaihtuu neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein. 

Mitkä ovat 3 kuukauden euriborin hyödyt? 

Kolmen kuukauden euribor tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää markkinatilanteen muutokset. Jos koron odotetaan esimerkiksi lähtevän laskuun lähitulevaisuudessa, hyötyy velallinen siitä, että velan korkotaso tarkistetaan nopeammin kuin pitkän aikavälin viitekoroissa. Kolmen kuukauden euribor tulee keskimäärin edullisemmaksi koko laina-aikana kuin pitkän aikavälin viitekorot. 

Mitkä ovat 3 kuukauden euriborin uhat? 

Kolmen kuukauden korkokustannukset voivat nousta korkeiksi, mikäli yleinen korkotaso lähtee merkittävään nousuun lyhyellä aikavälillä. 3 kuukauden euriborin käyttäminen lainan viitekorkona voi myös hankaloittaa budjetointia ja oman talouden hallintaa, sillä lainan korko vaihtuu neljä kertaa vuodessa.

Euribor.fi

Euribor.fi-sivustolta näet helposti Euribor-viitekoron kurssin sekä löydät yleistä tietoa Euribor-viitekorosta ja sen historiasta.