6 kuukauden euribor

6 kuukauden euribor on yksi Suomen yleisimmin käytetyistä viitekoroista lyhyiden lainojen osalta. Viitekorko tarkoittaa julkisesti noteerattua korkoa, jota pankit käyttävät yrityksille ja yksityishenkilöille suunnattujen rahoitustuotteiden hinnoitteluun. 

Euribor-korko pysyy muuttumattomana sen nimessä kerrotun ajanjakson ajan. Mikäli siis valitset lainallesi kuuden kuukauden euriborin, tarkistetaan lainan korko kaksi kertaa vuodessa puolen vuoden välein.

3 nopeaa faktaa 6 kuukauden euriborista 

  • Euriborien historian aikana kuuden kuukauden euribor on ollut keskimäärin 0,15 prosenttia matalammalla kuin 12 kuukauden euribor. 
  • 2010-luvulla ja sen jälkeen 12 kuukauden euribor on ollut lähes poikkeuksetta matalammalla kuin kuuden kuukauden euribor.
  • Asuntolainojen viitekorkona 12 kuukauden euribor on ollut Suomessa suositumpi kuin kuuden kuukauden euribor.

Euribor-korot ovat siis muuttuvia korkoja. Asuntolainasi korko voi muuttua tiettynä korontarkistuspäivänä kyseisen päivän korkotasoon. Velallisena sinun kannattaa siten seurata korkotasossa tapahtuvia muutoksia säännöllisesti, jotta osaat sopeuttaa talouttasi muuttuvaan korkotasoon. 

Mikä euribor on? 

Euribor tulee sanoista Euro Interbank Offered Rate. Kyseinen korko on euromaiden yhteinen viitekorko, jolla eurooppalaiset pankit lainaavat lyhytaikaista vakuudetonta lainaa toisilleen euromääräisenä. Toisin sanoen euribor on keskiarvo koroista, joilla euroalueen pankit lainaavat toisilleen varoja. 

Näitä varoja pankit voivat lainata edelleen omille asiakkailleen euriboria korkeammalla korolla. Tällöin lainan korko muodostuu viitekoron lisäksi pankin itse määrittelemästä marginaalista, jolla se tekee voittoa ja kattaa luoton myöntämisestä aiheutuvaa riskiä. 

Euriborkorot julkaistaan päivittäin klo 12 Suomen aikaa 1 viikon, 1 kuukauden, 3 kuukauden, 6 kuukauden ja 12 kuukauden ajanjaksolle. 

Euriborille on ominaista, että se heilahtelee varsin voimakkaasti talouden liikkeiden ja markkinaodotusten mukaisesti. 

Muita yleisesti Suomessa käytettäviä viitekorkoja ovat Prime-korko ja kiinteä korko. 

Onko 6 kuukauden euribor hyvä valinta asuntolainaan? 

12 kuukauden euribor on ylivoimaisesti suosituin viitekorko suomalaisten asuntolainoissa. Toinen yleisesti käytetty viitekorko on 3 kuukauden euribor, joka historiallisesti tarkasteltuna on tarjonnut asuntovelallisille matalimman korkotason. 

12 kuukauden euriborin suurin etu on sen ennakoitavuus. Lainan korkotaso on tiedossa vuodeksi kerrallaan, mikä helpottaa oman talouden suunnittelua ja budjetointia. 

Kolmen ja kuuden kuukauden euriborit sen sijaan reagoivat korkotason muutoksiin nopeammin. Jos korkotason odotetaan esimerkiksi kääntyvän laskuun lähitulevaisuudessa, tarkistetaan kuuden kuukauden euribor nopeammin matalampaan korkotasoon. Saman periaatteen mukaisesti velallisen tulee olla valmis sopeuttamaan omaa talouttaan nopeasti, mikäli korot kääntyvätkin nousuun.

6 kuukauden euriborin plussat ja miinukset:  

+ Kohtuullisen nopea reagointi korkotason muutoksiin

+ Pienempi korkoriski lyhyellä aikavälillä kuin 12 kuukauden euriborissa

-Nopeat muutokset korkotasoissa voivat hankaloittaa budjetointia 

-Korkokustannukset voivat nousta korkeiksi, mikäli korot nousevat vauhdilla

6 kuukauden euribor on huomattavasti vähemmän käytetty viitekorko kuin 3 tai 12 kuukauden euribor. Sitä luonnehditaan myös välimallin vaihtoehdoksi, joka ei tarjoa edellä mainittujen vaihtoehtojen etuja täysimääräisesti. 

6 kuukauden euriborin kurssi 2010-2024 

2010-luvulla kuuden kuukauden euribor oli – muiden euriborien tavoin – ennätyksellisen alhaalla. Marraskuun 2015 ja kesäkuun 2022 välisen ajanjakson kuuden kuukauden euribor pysyi miinuksella eli velallisen lainakorko muodostui tällöin käytännössä vain pankin omasta marginaalista. 

Inflaation vauhdittamana kuuden kuukauden euribor lähti nopeaan nousuun kesäkuussa 2022. Korkeimmillaan kuuden kuukauden euribor nousi 4.138 prosenttiin lokakuussa 2023. 

Vuonna 2024 euriborien odotetaan laskevan kolmen prosentin tuntumaan.

(6 kuukauden euribor, 1.1.2010-19.1.2024, lähde: euribor-rates.eu)

 Usein kysytyt kysymykset 6 kuukauden euriborista

Mitä euribor tarkoittaa? 

Euribor on euroalueen tärkein viitekorko, jota käytetään lainojen ja talletusten viitekorkona. Korko määräytyy päivittäin euroalueen pankkien välisillä rahamarkkinoilla 1 viikon, 1 kuukauden, 3 kuukauden, 6 kuukauden ja 12 kuukauden ajanjaksolle. Euriboreja käytetään esimerkiksi asuntolainojen viitekorkona. 

Mikä on 6 kuukauden euribor? 

Kuuden kuukauden euribor on yksi yleisimmistä viitekoroista. Kun velallinen valitsee lainaansa kuuden kuukauden euriborin, lainan korko tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa kuuden kuukauden välein tiettynä korontarkistuspäivänä. 

Mitkä ovat 6 kuukauden euriborin hyödyt? 

Kuuden kuukauden euribor reagoi varsin nopeasti korkotason muutoksiin. Mikäli siis korkotason odotetaan kääntyvän laskuun, tarkistetaan kuuden kuukauden euribor nopeammin kuin 12 kuukauden euribor. Lyhyellä aikavälillä myös korkotaso on pienempi. 

Mitkä ovat 6 kuukauden euriborin haitat? 

Kuuden kuukauden euriborin käyttäminen voi hankaloittaa oman talouden hallintaa ja budjetointia. Mikäli korot lähtevät nopeaan nousuun, on velallisen sopeutettava talouttaan varsin nopealla aikataululla.

Euribor.fi

Euribor.fi-sivustolta näet helposti Euribor-viitekoron kurssin sekä löydät yleistä tietoa Euribor-viitekorosta ja sen historiasta.