Euriborin tilanne toukokuussa 2023

Viime vuodet ovat olleet vaikeita: koronapandemia, inflaatio ja korkojen nousu ovat vaikeuttaneet kaikkien elämää. Asuntovelallisilla on huoli korkojen noususta ja elintarvikkeiden hinnannousu näkyy kaikkien kukkarossa.

Toukokuu 2023 on saapunut ja se tuo mukanaan uutisia rahoitusmarkkinoilta. Yksi keskeinen mittari, jota seurataan erityisesti Euroopassa, on Euro Interbank Offered Rate eli tuttavallisemmin euribor. 

Euribor on yksi tärkeimmistä viitekoroista Euroopassa, ja sen liikkeet voivat vaikuttaa monien ihmisten ja yritysten taloudelliseen tilanteeseen.

Euribor – mikä se olikaan ja miltä se näyttää nyt?

Euribor on keskeinen korko, jota käytetään monissa rahoitustuotteissa, kuten lainoissa. Euriborin avulla voidaan laskea näiden rahoitustuotteiden korkokustannukset ja riskit. Euriborin määräytymistä sääntelee Euroopan keskuspankki, ja se perustuu eurooppalaisten pankkien antamiin tarjouksiin.

Euriborin tilanne toukokuussa on mielenkiintoinen: viime vuosien pandemia-aika vaikutti merkittävästi markkinoihin ja monet yritykset joutuivat vaikeuksiin. Lisäksi taloudellinen epävarmuus vaikutti myös pankkien tarjoamiin korkoihin. Nyt tilanne on kuitenkin hieman rauhoittunut, joskin euriborin liikkeet vaikuttavat edelleen moniin ihmisiin ja yrityksiin.

Toukokuun euriborin katsaus osoittaa, että yhden vuoden euribor on tällä hetkellä 3,808 %. Kolmen kuukauden euribor puolestaan on 3,301 %. Euribor on heitellyt runsaasti erityisesti vuoden 2022 aikana ja se on käynyt jopa ennätyslukemissa. Vaikka toki euriborin lasku on varmasti monella haaveena, on tulevaisuutta täysin varmasti mahdotonta ennustaa, joten on hyvä varautua tulevaisuudessa myös korkojen nousuun.

Mihin euribor vaikuttaa?

Euriborin liikkeet voivat vaikuttaa moniin eri asioihin, kuten lainojen hintoihin ja kiinteistömarkkinoihin. Jos euribor nousee, myös lainojen korot nousevat, ja tämä voi vaikuttaa ihmisten lainanhoitokykyyn. Tämä voi myös vaikuttaa kiinteistömarkkinoihin, sillä korkeammat korot voivat johtaa siihen, että ihmiset eivät pysty ostamaan tai vuokraamaan asuntoja.

Euriborin tilanne voi myös vaikuttaa yrityksiin, jotka käyttävät euriboria viitekorkonaan. Jos euribor nousee, yritysten lainojen korot nousevat, mikä voi vaikuttaa niiden kannattavuuteen ja kykyyn selviytyä veloistaan. Tämä voi johtaa yritysten vähentämiseen tai jopa konkurssiin.

Toisaalta, jos euribor laskee, tämä voi olla positiivista sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Lainojen korot laskevat, mikä voi johtaa alhaisempiin kuukausierien maksuihin ja parantaa lainanhoitokykyä. Yritykset voivat myös hyötyä alhaisemmista koroista, sillä ne voivat lainata rahaa edullisemmin ja investoida liiketoimintaansa.

Mikä euriborin tilanteeseen vaikuttaa?

Euriborin tilanteeseen voi vaikuttaa monia tekijöitä, kuten talouden yleinen tilanne, inflaatio, pankkien likviditeetti ja Euroopan keskuspankin politiikat. Yksi keskeinen tekijä on myös EKP:n koronapandemian aikana aloittama rahapoliittinen elvytys, mikä on laskenut euriboria.

Euriborin tilanteen lisäksi on tärkeää huomata, että markkinoilla on myös muita viitekorkoja, kuten Libor ja Prime-korko. Nämä korot ovat suosittuja eri puolilla maailmaa ja niillä voi olla merkittävä vaikutus myös Euroopassa toimiville yrityksille ja yksityishenkilöille.

On myös hyvä huomata, että vaikka euriborin tilanne voi vaikuttaa moniin ihmisiin ja yrityksiin, se ei ole ainoa rahoitusmarkkinoihin vaikuttava tekijä. Myös esimerkiksi valuutta- ja osakekurssit sekä yleisesti poliittiset päätökset voivat vaikuttaa markkinoiden tilanteeseen.

Euribor.fi

Euribor.fi-sivustolta näet helposti Euribor-viitekoron kurssin sekä löydät yleistä tietoa Euribor-viitekorosta ja sen historiasta.